marathi wallpaper for facebook

  Facebook  wallpaper

facebook wallpaper


"एके दिवशी सकाळी प्रेयसी, "कबुतर जा जा जा ....पहले प्यार कि पहली चिट्ठी साजन को दे आ " हे गाण म्हणत होती !!!

प्रियकर :- खरच आजही अस कबुतर पाठविता आलं तर काय मजा येईल ना !!
प्रेयसी :- ओह्ह खरच अस झालं तर तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात Romantic क्षण असेल !! ( अस ती सहज बोलून गेली )

त्याच दिवशी संध्याकाली एक सुंदर पांढर कबुतर एक चिट्ठी घेऊन आलं, ..........
त्यात लिहिले होत, " असंच खर प्रेम करत रहा "

facebook wallpaper19


♥ प्रत्येक मुलीला मुलाची गरज आहे,

....... तिला त्याच्या मुलीसारखं सांभाळण्यासाठी
........ तिला बायको सारख प्रेम करण्यासाठी
....... आणि तिला आई सारखा आदर देण्यासाठी

♥ तसेच, प्रत्येक मुलाला मुलीची गरज आहे,

....... जेव्हा त्याच्या आयुष्यात समस्या येतात, तेव्हा त्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी व आधार देण्यासाठीfacebook wallpaper13

wallpaper for Facebook application

facebook wallpaper12facebook wallpaper9

  Marathi Facebook wallpaper
facebook wallpaper3Post a Comment

Powered by Blogger.

  © Blogger template The Beach by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP